ODSTÚPENIE FORMULÁR

Adresát:

SD999 trade s.r.o.

Hlavná 22

943 01 Štúrovo

 

Zákazník:

Meno a priezvisko:

_______________________________
Dátum narodenia:

_______________________________

E-mail:

_______________________________

IBAN:

_______________________________

SWIFT:

_______________________________

Číslo objednávky:

_______________________________

Dátum objednávky:

_______________________________

 

Tovar, ktorého sa týka odstúpenie od kúpnej zmluvy:

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SD999 trade s.r.o., na základe ktorej som si zakúpil tovar vo vyššie uvedenej objednávke. Potvrdzujem, že zakúpený tovar doručím do 14 dní od odstúpenia v súlade s Obchodnými podmienkami.

Dátum a podpis zákazníka:

 

____________________________________